.

U bevindt zich hier: StartNieuwsAlle nieuwsberichtenNieuws Winkel en School verenigingen

Nieuws Winkel en School verenigingen

 

Aan de winkel en de school zijn twee verenigingen verbonden:

  • Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A.
  • Vereniging Vrienden van de Sint Janschool

 

De winkelvereniging maakt zich sterk om in Strijp een kruidenierswinkel open te houden. De Vereniging Vrienden van de Sint Janschool ondersteunt de school bij extra activiteiten. Zo wordt het schoolkamp door de vereniging betaald en wordt de speelplaats door een groep vrijwilligers onderhouden.

 

Samenstelling bestuur

Beide verenigingen hebben hetzelfde bestuur. Dit bestuur wordt momenteel gevormd door:

Johan Bax (voorzitter)                  

Riet van den Broek (secretaris)    

Aukje van Hooff (penningmeester)        

Hans van der Kruis                                           

Norbert van den Hurk                                       

        

Voor de winkelvereniging is er ook een Raad van Toezicht. Hierin hebben zitting:

Lenny Hulsen                                

Ton van Dijk                                   

Hetty van Hooff                    

 

Lidmaatschap

Van beide verenigingen kunt u, als inwoner van Leenderstrijp, lid worden. De contributie voor iedere verenigingen bedraagt op jaarbasis € 7,50. Het zou mooi zijn als iedere inwoner van Strijp zijn/haar steentje wil bijdragen aan de instandhouding van deze twee belangrijke sociale voorzieningen! U kunt lid worden door u aan te melden bij de penningmeester, mevr. A. van Hooff- Noordman, tel:040 -8453823:

  1. Door de vereniging te machtigen jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit kan middels een automatische incasso
  2. het bedrag over te maken op rekeningnummer NL08RABO0127402039 t.n.v. Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A. respectievelijk NL49 RABO 0127 4084 79 t.n.v. Vereniging vrienden van de Sint Janschool
  3. Contante betaling door het bedrag van € 7,50 voor de betreffende vereniging te voldoen bij de penningmeester

 

Vernieuwing winkel en beheer.

Na een gedegen renovatie is 2 april de winkel opnieuw in gebruik genomen door Wilma en Eric. Zij zijn zeer tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat. Zie ook de Nieuwsbrief “Coop Sint Jan Nieuws” van juli 2017 en de website van de winkel https://www.coop-sintjan.nl/

 

Informatie, vragen, opmerikingen omtrent de Winkel- en Schoolvereniging.

Voor meer informatie, maar ook voor vragen, opmerkingen en tips ten aanzien van de winkel en de brede school kunt u contact opnemen met één van de genoemde bestuursleden.

loader

Zoeken

Binnenkort

juni
19

19.06.2018

juni
21

21.06.2018 17:00 - 21:00

juni
29

29.06.2018

Ga naar boven