.

U bevindt zich hier: StartOns dorpGemeente Heeze-Leende

Gemeente Heeze-Leende

Hier vindt U de contact informatie van de gemeente Heeze-Leende.

Adresgegevens gemeente: 

Jan Deckersstraat 2, 5591 HS Heeze 

Postbus 10.000, 5590 GA Heeze 

Tel. (040) 224 14 00 

Fax. (040) 224 14 50 

Website: http://www.heeze-leende.nl

Openingstijden en publieksbalies gemeentehuis:

Openingstijden publieksbalies 

Het omgevingsloket, Burgerinformatie, Maatschappelijke ondersteuning* en Openbare werken (alle balies samen vormen het Klantcontactcentrum).

Alle publieksbalies zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur. 

De publieksbalie Burgerinformatie heeft daarnaast middag- en avondopenstelling op maandag van 14.30 tot 19.00 uur. Bij deze balie kunt u onder meer terecht voor de aanvraag van reisdocumenten en de aangifte van geboorte en overlijden.       

Cluster Vergunningen heeft een deskundigenspreekuur, iedere maandag van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via het omgevingsloket: telefoonnummer (040) 22 41 580 / 22 41 477.

Telefonische bereikbaarheid, stukken inzien en bezoek op afspraak

Op maandag tot en met donderdag: van 09.00 tot 17.00 uur; op vrijdag is dit tot 12.30 uur.  Voor een afspraak met een afdeling buiten kantoortijden kunt u telefonisch contact opnemen met de desbetreffende afdeling, via het servicenummer 0900 224 44 22.

Meldingen & klachten

De gemeente streeft naar een schone, veilige en prettige woon- en leefomgeving. Daarom willen we adequaat reageren op meldingen en klachten over de 'openbare ruimte', de woonomgeving die voor iedereen toegankelijk is. Natuurlijk zijn tips ook welkom, bijvoorbeeld voor het veiliger maken van uw buurt, voor het opfleuren van uw straat of voor speelgelegenheden voor kinderen. Laat het de gemeente weten!

Huishoudelijk afval

Heeft u een melding of klacht over afvalinzameling, omruilen van containers en vervanging van milieupassen? Meld het online aan het Milieu informatie Centrum of bel het servicenummer van het Milieu Informatie Centrum 0800 - 02 26 760 (gratis). Het Milieu Informatie Centrum verzorgt de praktische dienstverlening voor afval en (geregistreerde) afvalinzameling voor (onder andere) de gemeente Heeze-Leende.

Openbare verlichting

Heeft u een melding of klacht over de openbare verlichting, zoals bijvoorbeeld een kapotte straatlantaarn? Meld het aan Nobra. Heeft u eerder een melding gedaan over openbare verlichting? Bekijk de status van de melding op de website van Nobra. Nobra Technisch Adviesbureau verzorgt het onderhoud van de openbare verlichting voor (onder andere) de gemeente Heeze-Leende.

Meldingen over de openbare ruimte

Heeft u een melding of klacht over bijvoorbeeld een losse stoeptegel, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom? Klachten & meldingen over de openbare ruimte kunt u 24 uur per dag doorgeven: doe een melding! Vul dit formulier in en druk op Verzenden. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040-2241400. U kunt uw melding ook doorgeven met uw smartphone, er zijn verschillende meldingenapps beschikbaar (onder andere BuitenBeter en Verbeterdebuurt). Download de app op uw telefoon en geef uw melding mobiel door!

Gladheidbestrijding

Voor het gladheidbestrijdingsplan en de folder waarin u alles leest over de gladheidbestrijding in Heeze-Leende verwijzen wij u naar Gladheid bestrijd je samen!

Klacht over handelen gemeente

Hoewel de gemeente streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening, kan het gebeuren dat u zich niet correct behandeld voelt door een medewerker van de gemeente. De gemeente wil graag dat u tevreden bent over de manier waarop onze medewerkers u helpen bij uw vraag en de manier waarop zij dat doen. Is er een situatie ontstaan waarbij u zich niet goed behandeld voelt, neemt u dan met ons contact op. Dat is uw recht en geeft de gemeente de gelegenheid uw klacht - indien mogelijk - op te lossen en de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor eenklachtenregeling vastgesteld, waarop u dan een beroep kunt doen. Deze klachtenregeling is niet van toepassing in geval het gaat om een besluit waarop u bezwaar of beroep kunt indienen

*Loket Maatschappelijke ondersteuning 

Het loket Maatschappelijke ondersteuning geeft onafhankelijke (inhoudelijke en procedurele) informatie over en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg, kortom zaken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. De medewerksters zorgen voor hulpvraagverduidelijking, toeleiding naar andere organisaties en ondersteuning met betrekking tot onder meer indicatieaanvragen, met als doel mensen met een vraag op genoemde terreinen een zo passend mogelijk antwoord te geven. Hierdoor wordt het zelfstandig functioneren in de samenleving bevorderd. 

Voor nadere informatie over de Wmo: klik hier

Let wel: voor alle vragen en informatie over o.a. een WWB-uitkering kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (samenwerkingsverband tussen Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre). Zie onder 'Centrum voor Werk en Inkomen' voor nadere informatie. 

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Valkenswaard

Voor informatie over en aanvragen voor onder andere een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) en een IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) kunt u terecht bij het centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Valkenswaard, De Hofnar 2, 5554 DA in Valkenswaard.  Ook kunt u terecht bij de balie Wet maatschappelijke ondersteuning in het gemeentehuis. Uw aanvraag wordt dan doorgeleid naar het CWI.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur met uitzondering van de dinsdag. Op dinsdag is de vestiging geopend van 8.30 tot 15.30 uur; telefoon: (040) 85 14 200.

Let wel: voor informatie over bijzondere bijstand en overige minimaregelingen kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Valkenswaard, tel. (040) 20 83 444, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor nadere informatie op het gebied van bijstand inclusief gemeentelijk beleid kunt u ook terecht op de website www.rechtopbijstand.nl. 

Achtergrondinformatie CWI

Per 1 januari 2002 is in de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (Wet SUWI) geregeld dat de aanvragen voor een bijstandsuitkering en een uitkering Ioaw op een regionaal Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) worden ingenomen. Voor de inwoners van de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre is dit het CWI in Valkenswaard.

Bij het CWI wordt allereerst onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor werk. Als dit niet lukt, wordt de aanvraag voor een uitkering ingenomen en de benodigde bewijsstukken verzameld. Daarna worden deze gegevens naar de gemeente gestuurd (Valkenswaard, Heeze-Leende of Waalre). Deze bepaalt vervolgens het recht op uitkering. Meent u dus recht te hebben op een uitkering, dan moet u zich melden bij het CWI. Het CWI doet echter meer, want ook als u geen uitkering nodig heeft maar op zoek bent naar werk kan het CWI u helpen.

Het CWI bemiddelt dus in werk en inkomen en zet voor deze bemiddeling consulenten in, die de arbeidsmarkt en de sociale wetgeving kennen. Zij adviseren u over de kansen op werk en uw aanspraken op het recht op een uitkering

 

 

 

loader

Zoeken

Ga naar boven