Nieuws

Praat mee over Wonen, Welzijn en Zorg op Strijp

Uitnodiging: 

De gemeente luistert graag naar de ideeën van de inwoners. Wat houdt hen bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk of dorp.

Wij zijn op zoek naar input op gebieden als:

·         Het bestrijden van eenzaamheid

·         Welke ondersteuning de gemeente kan bieden aan mantelzorgers of vrijwilligers

·         Wat de gemeente zou kunnen doen aan armoedebestrijding

·         Wat de gemeente kan doen aan ondersteuning van onze jeugd

Er zijn 4 momenten gepland om mee te denken, mee te praten en mee te doen

De gemeente vraagt alle inwoners om naar één van de avonden te komen en ideeën met ons te delen! Op deze manier maken we samen een gemeente waar het goed wonen en werken is voor iedereen.

 

Donderdag 13-6 Het Bruukske, Sint Jan Baptistastraat 1 in Leenderstrijp
Donderdag 20-6 Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel
Dinsdag 25-6 Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze
Donderdag 27-6 De huiskamer, Dorpstraat 67 in Leende

Inloop en koffie vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Om de bijeenkomst goed te laten verlopen, vragen wij inwoners om zich aan te melden en door te geven bij welke bijeenkomst zij aanwezig zullen zijn. Dit kan door een mail te sturen naar: WonenWelzijnZorg@heeze-leende.nl

Vragen of suggesties zijn ook welkom op bovenstaand mailadres.

Gilde St. Jan Baptista in de prijzen

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp is trots op haar behaalde prijzen op de Kringgildedag.

Op zondag 2 juni vond voor de 77ste keer de Kringgildedag van Kring Kempenland weer plaats. Dit jaar was de organisatie van deze dag in handen van Het Heilig Kruisgilde uit Gerwen. Het Heilig Kruisgilde is een van de oudste, zo niet het oudste gilde uit onze regio. Zij vieren dit jaar hun 775 jarig bestaan. Het thema van dit jaar was dan ook ‘775 jaar voorgaan in traditie’. Een mooi thema. Het is ieder jaar weer een mooi en kleurrijk geheel als alle gilden, ieder met hun eigen uniform en tradities, op de Kringgildedag in optocht door de straten trekken.

Ook het gilde St. Jan Baptista uit Leenderstrijp nam deel aan de Kringdag. Zij kunnen dit jaar weer terug kijken op een zeer geslaagde dag met wel vijf eerste plaatsen. Er was een eerste prijs voor vendelier Johan Bax(Jzn) bij het individueel vendelen in de vaandelklasse 35 tot 50 jarigen zonder acrobatiek. Samen met de andere vendeliers werd ook een eerste prijs behaald bij het groepsvendelen senioren met vijf of meer personen. Verder wist Marije van Velthoven samen met haar paard Rinske een eerste prijs te behalen op het toernooiveld van de standaardruiters. Voor de algehele presentatie van het gilde tijdens de optocht werd eveneens een eerste prijs behaald voor de gilden van 25 of meer personen. Maar het meest trots is het gilde toch wel met het behalen van de publieksprijs in de optocht. Een mooie prijs die we met zijn allen ‘samen’ hebben verdient. En een mooie opsteker voor de Kringgildedag van volgend jaar, die dan plaatsvindt in Leende.

ZOEM mobiel bankieren

Op vrijdag 14 juni 2019 vanaf 15 u is er informatie over veilig bankieren met uw smartphone.

In ’t Bruukske op Strijp organiseert ZOEM, Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone, samen met St. Welzijn en Zorg Leenderstrijp, een bijeenkomst over veilig bankieren met uw smartphone.

Rabobank komt naar ons toe om uitleg te geven over bankieren met uw smartphone.

Bent u een smartphone gebruiker en wilt u meer weten over bankieren met uw smartphone? U bent van harte welkom op vrijdag 14 juni vanaf 15u. Bent u Rabobank klant en wilt u samen met hulp van de bank op die middag een account aanmaken, zorg dan dat u uw bankpas meeneemt. Als u bij een andere bank bankiert, maar nieuwsgierig bent hoe mobiel bankieren gaat, ook dan bent u ook van harte welkom. De supergebruikers van ZOEM zullen aanwezig zijn om u zoveel mogelijk te informeren.
Dus tot vrijdag 14 juni 2019 om 15.00 uur in ’t Bruukske.

ZOEMzorg

ZOEMzorg is: Zelfstandig onbezorgd en mobiel met je smartphone en met zorg van en voor een ander.
In Leende en Leenderstrijp zijn veel mensen enthousiast bezig met het project ZOEM.
Met deze nieuwe technologie via de smartphone kunnen veel dorpsgenoten langer veilig zelfstandig thuis blijven wonen zonder eenzaam te zijn.
De Kruisvereniging Leende vindt dit een mooi project en heeft geld beschikbaar gesteld om een kleine pilot ZOEMzorg Leende en een kleine pilot ZOEMzorg Leenderstrijp op te starten. We willen het geld gebruiken voor de aanschaf van twee of drie GoLiveClips per kern.
Verschillende GoLivePhone gebruikers hebben na hun introductiecursus aangegeven mee te willen doen met ZOEMzorg.
In Leenderstrijp loopt al een pilot ZOEMzorg met een achttal personen.
We willen komen tot een:

ZZ (ZOEMzorg) Leenderstrijp

Voor deze ZZ Leenderstrijp is er een voorbereidende bijeenkomst op vrijdag 10 mei om 14u in het Bruukske.
De groep bestaat uit:

 • clipdragers, in het bezit van GoLivePhone. Introductiecursus afgerond

 • clipdragers die ook noodcontactpersoon zijn van een andere clipdrager

 • noodcontacpersonen die geen GoLivePhone hebben b.v. dorpsondersteuners of andere dorpsgenoten die aan dit project willen meewerken.

ZOEMzorg met de GOLIVECLIP

GoLiveClip telt uw stappen, houdt u fit, slaat alarm, komt in actie als u valt en waarschuwt zelfs als uw risico op een val toeneemt! Ontdek hoe een kleine clip uw gevoel van veiligheid vergroot. Ideaal voor iedereen die alleen werkt of een gevaarlijk beroep heeft, of houdt van een wat avontuurlijkere sport. Maar ook als u slecht ter been bent, alleenstaand of op leeftijd. Met de GoLiveClip staat u er nooit alleen voor. Persoonlijke veiligheid is nu bereikbaar en betaalbaar.

De GoLivePhone app werkt naadloos samen met de GoLiveClip. Via Bluetooth staan beiden met elkaar in verbinding. De clip stuurt alle gegevens door naar de app die ze overzichtelijk weergeeft op uw telefoon en in actie komt wanneer het nodig is. De GoLivePhone app werkt op iedere Android smartphone (5.1 of hoger) met BLE (Bluetooth).

AUTOMATISCHE VALDETECTIE

CLIP EN APP REAGEREN DIRECT BIJ EEN VAL

Een goed voorbeeld van de naadloze samenwerking tussen GoLiveClip en GoLivePhone app is de valalarmering. Zodra de GoLiveClip signaleert dat u valt, stuurt de GoLivePhone app automatisch een alarmbericht naar de door u ingegeven contacten. Zij ontvangen een sms én een e-mail. Zodra een van de gealarmeerden contact met u opneemt, wordt automatisch verbinding gemaakt. U hoeft uw telefoon niet eens op te nemen, maar kunt direct een gesprek voeren om uit te leggen wat er aan de hand is.

SLIMME VALRISICO ANALYSE

De GoLivePhone app geeft de metingen van de GoLiveClip duidelijk weer in overzichten en grafieken. Als u wat moeilijker beweegt of aan uw tweede jeugd bent begonnen, is de valrisico analyse extra interessant. Aan de hand van uw bewegingen door de dag heen, maakt de app in één oogopslag inzichtelijk of uw risico op een val is toegenomen. U kunt doorklikken om in detail te zien waardoor dit risico precies is veranderd. Vervolgens helpen de oefeningen in de GoLiveActive app u om bijvoorbeeld uw balans of lenigheid te verbeteren.

Met GoLiveAssist houdt u de mensen om u heen betrokken en aangesloten. Via GoLiveAssist hebben zij online inzicht in de gegevens die de GoLiveClip verzamelt. U bepaalt zelf welke informatie u deelt en welke mogelijkheden uw contactpersonen krijgen om u te ondersteunen.

We hebben in deze pilot dus clipgebruikers nodig en noodcontacpersonen.

Clipgebruiker, iemand met valrisico.:
Wat heeft hij/zij nodig

 • Android smartphone, bij voorkeur Samsung en niet ouder dan 2 jaar met BLE-functionaliteit. De smartphone is gekoppeld aan een GoLiveClip.

 • 3G/4G mobiele internetverbinding (dus ook buitenshuis)

We gaan uit van 2/3 clipgebruikers.

Noodcontactpersoon
Wanneer een gebruiker geïndiceerd is voor 24uurs zorg, kan deze zorgorganisatie op de plek van een van de noodcontactpersonen staan. In ons geval Zuidzorg of Centrale 24

De hierboven genoemde noodcontactpersonen kunnen ook andere namen zijn. Zorg en Welzijn Leenderstrijp kent de namen van noodcontactpersonen die deelnemen aan de pilot. De KBO en de Zorgcoöperatie kennen de namen van deze noodcontactpersonen in Leende.

Wat hebben al deze noodcontactpersonen nodig?

 • Smartphone, met 3G/4G mobiele internetverbinding (dus ook buitenshuis)

 • What’s app

 • E-mail adres

 

Dit is een mantelzorgondersteuningsproject. Het ontlast mantelzorgers. Zonder storing van de persoon volg je hem, zonder dat je persé heel dichtbij moet blijven. 

Professionele zorg komt pas in beeld wanneer de gebruiker daar vanuit zijn eigen zorgverlener aan toe is.

De bijeenkomst voor het overhandigen van de GoLIveClips zal zijn op vrijdag 7 juni om 14u in De Huiskamer.

Jaarlijkse collecte Buurtschap Strijp

Beste buurtgenoten,

In week 19 en 20 ( tussen 6 en 19 mei) zullen de bestuursleden van buurtschap Strijp weer langs de deuren gaan voor de jaarlijkse collecte.
Het streefbedrag is net als voorgaande jaren €15,-.
Het geld kan uiteraard ook weer overgemaakt worden op rekening nummer: NL39 RABO 0127 4315 51 t.n.v. Stichting Buurtschap Strijp met vermelding van uw naam en adres.
Afgelopen jaar hebben wij mede dankzij uw bijdrage weer mooie activiteiten kunnen organiseren.

Bedankt alvast,  Bestuur Buurtschap Strijp

Paaseieren zoeken

We gaan weer…….

Paaseieren zoeken

Op 14 april 2019

We zouden het leuk vinden als jullie om 14:00 uur naar de Schutsboom komen om samen met de Paashaas op zoek te gaan naar de eieren!

Jullie ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Na afloop kan iedereen gezellig nog wat drinken en

de gevonden eieren oppeuzelen.

Tot dan!

Buurtschap Strijp

 

Let op: Locatie gewijzigd

ZOEM vervolgcursussen

ZOEM Heeze-Leende Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone
Dit is een project door vrijwilligers die hun dorpsgenoten leren omgaan met een smartphone die hen helpt bij valpreventie, valsignalering en bewegingstraining. Het project heeft als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gesteund en geholpen door de omgeving, zodat er minder professionele zorg nodig is en eenzaamheid wordt voorkomen.
Belangrijk is dat we met dit participatie initiatief eenzaamheid-, zorg- en val-preventie ondersteunen, waarbij we met behulp van de ouderenorganisaties in de verschillende dorpskernen de informele en professionele zorg rondom (kwetsbare) ouderen organiseren.
Doel: We willen toe naar een sociaal netwerk rondom ouderen, waarin de informele en formele zorg, op een betaalbare wijze, met elkaar verbonden wordt, gericht op het langer zelfstandig thuis wonen.

Opnieuw hebben een aantal mensen in Heeze-Leende de introductiecursus met de GoLivePhone apps gevolgd en zij ontvangen op 29 maart 2019 een diploma uit handen van wethouder Jan de Bruijn. De introductiecursus is hen aangeboden door Welzijn en Zorg Leenderstrijp, samen met projectgroep ZOEM, ondersteund door het team van Gociëty. De diploma uitreiking vindt plaats in ’t Bruukske in Leenderstrijp. Deze geslaagden kunnen dan intekenen voor vervolgsessies.
ZOEMzorg
ZOEMfit

ZOEMveiligthuis
ZOEMgames
ZOEMzorg is bezig met een pilot in Leenderstrijp. Hiervoor is veel belangstelling.
Voor ZOEMfit draait er momenteel een pilot in De Huiskamer van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende,
Voor ZOEMveiligthuis is er een eerste kennismakingsbijeenkomst op vrijdag 5 april in ‘t Bruukske in Leenderstrijp en op vrijdag 3 mei in De Huiskamer in Leende, samen met Jan Rutten van MijnVeiligHuis. Aanvang 14u

Er zijn bij de diploma-uitreiking intekenformulieren voor deelname aan de vervolgsessie. Het gemeentebestuur van Heeze-Leende ondersteunt het project en biedt projectgroep ZOEM mogelijkheden om de licentie van de GoLivePhone apps te vergoeden, wanneer diplomabezitters na de afronding van de introductiecursus willen doorgaan met het gebruik maken van hun smartphone voor o.a. één van de 4 ZOEM mogelijkheden via bestaande organisaties.
ZOEM Heeze-Leende is een projectorganisatie die bestaat uit leden van Wonen Welzijn Sterksel, een lid van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende, en de ondernemer van Gociëty. Zij wordt ondersteund door de KBO’s van Sterksel en Leende, de bibliotheek, Welzijn en Zorg Leenderstrijp en vrijwilligers uit Heeze.
Bij voldoe
nde deelname starten er na de vakantieperiode weer nieuwe introductiecursussen.
Voor meer informatie over de projectgroep ZOEM: Wim Stolp 06 27 28 80 34
wstolp@kpnplanet.nl
Cintha Bax 06 20 41 84 16
namens projectgroep ZOEM
Cintha Bax- van der Kruis

Jaarvergadering Buurtschap Strijp

• Wanneer: Vrijdag 22 maart 2019
• Waar: Café De Hospes
• Aanvang: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vermelding notulen jaarvergadering 2018. Klik hier om te downloaden.
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel Jaaroverzicht 2018
  1. Bevindingen van de kascommissie
 5. Kernraad/ Commissie verkeer
 6. Stichting Welzijn en Zorg
 7. Website Leenderstrijp.com
 8. Geplande activiteiten 2019
 9. Mededelingen vanuit het bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

ZOEM in Leenderstrijp

Welzijn en Zorg in Leenderstrijp is sinds 16 november bezig met een telefoonproject. We willen mensen leren om de smartphone te gebruiken om langer vellig, zelfstandig thuis te blijven wonen.

Read More