Jaarlijkse collecte Buurtschap Strijp

Beste buurtgenoten,

In week 19 en 20 ( tussen 6 en 19 mei) zullen de bestuursleden van buurtschap Strijp weer langs de deuren gaan voor de jaarlijkse collecte.
Het streefbedrag is net als voorgaande jaren €15,-.
Het geld kan uiteraard ook weer overgemaakt worden op rekening nummer: NL39 RABO 0127 4315 51 t.n.v. Stichting Buurtschap Strijp met vermelding van uw naam en adres.
Afgelopen jaar hebben wij mede dankzij uw bijdrage weer mooie activiteiten kunnen organiseren.

Bedankt alvast,  Bestuur Buurtschap Strijp