Jaarvergadering Buurtschap Strijp

• Wanneer: Vrijdag 22 maart 2019
• Waar: Café De Hospes
• Aanvang: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vermelding notulen jaarvergadering 2018. Klik hier om te downloaden.
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel Jaaroverzicht 2018
  1. Bevindingen van de kascommissie
 5. Kernraad/ Commissie verkeer
 6. Stichting Welzijn en Zorg
 7. Website Leenderstrijp.com
 8. Geplande activiteiten 2019
 9. Mededelingen vanuit het bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting