Bijeenkomst Kernraad 16 januari gaat niet door.

Beste bewoners van Leenderstrijp,

De in De Strieper aangekondigde bijeenkomst over de Regionale Energie Transitie en de Omgevingsvisie kan geen doorgang vinden op maandag 16 januari.

We vinden het toch erg belangrijk jullie gedegen te informeren over de stand van zaken rondom die thema’s  en andere zaken waarin de Kernraad de belangen van Leenderstrijp behartigt. Tijdens de jaarvergadering van het Buurtschap op 17 maart doen we dat dan ook graag.

We nodigen u van harte uit uw vragen of opmerkingen rondom genoemde onderwerpen aan ons voor te leggen via info@leenderstrijp.com . We komen daar dan  op terug tijdens de vergadering.

 

Kernraad Leenderstrijp