Eerste ZOEM diploma’s uitgereikt!


Jannie Joppen
Sjef Kaerts
Jan Bax
Marian v Asten
Lucy v Meyl