Nieuwe bestuurssamenstelling Buurtschap Strijp

Bestuur en taken binnen het buurtschap zijn na de jaarvergadering van 23 maart opnieuw vastgesteld.
Zie de betreffende webpagina.