Zondag 30 oktober varkensschieten in Leenderstrijp

Nu het weer herfst is, is het weer tijd voor het jaarlijkse varkensschieten bij het gilde
St. Jan Baptista uit Leenderstrijp. Op zondag 30 oktober 2022 organiseert het gilde
haar schietwedstrijd op de grote en kleine puist. De prijzen voor ieder onderdeel zullen
bestaan uit mooie vleespaketten. Daarnaast is er ook weer de traditionele bonenpot.
Door het raden van het juiste aantal bonen in een verzegelde fles, kan men ook een
prijs winnen in de vorm van een vleespakket.
Op de grote puist wordt geschoten met kaliber 12, de overige prijzen worden
verschoten met kaliber .22. Geweren en munitie zijn op het schietterrein aanwezig en
worden door het gilde verzorgd.
De schietwedstrijd wordt gehouden op het schietterrein van het Gilde St. Jan Baptista,
dat is gelegen achter de St. Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp.
Vanwege de vroeg invallende schemering is het aanvangstijdstip van de
schietwedstrijd 12.30 uur. Vanaf 11.30 uur kan er op het schietterrein worden ingeloot
voor de schietvolgorde. De loten (inclusief munitie) kosten € 1,50 per stuk. Deelnemers
aan deze schietwedstrijd moeten zich met een geldig identiteitsbewijs kunnen
legitimeren.
De prijsuitreiking van het varkenschieten, alsmede de bekendmaking van het aantal
bonen in de bonenpot, vindt omstreeks 18.00 uur plaats in het gildegebouw “De
Schutsboom”.