Bestuur Stichting Buurtschap Leenderstrijp

Samenstelling bestuur Stichting Buurtschap Strijp 2019 – 2020

Naam Telefoonnr E-mail adres
1 Johan Wijnen
Voorzitter
06-51091491 wijnen9@xs4all.nl
2 Anke van Laarhoven
Vice-voorzitter
Strieper
06-13689258 ankev.laarhoven@hotmail.com
3 Maartje Staals
Secretaris/notulist
06-23373955 maartjestaals@hotmail.com
 4 Bart Hurkmans
Penningmeester
06-13347680 barthurkmans@hotmail.com
5 Toon van Stipdonk
Lid/Kernraad
06-50547499 toonvanstipdonk@hotmail.com
6 Marianne Bax
Lid/Strieper
06-12339804 m.bax@hotmail.com
7 Stefan Schoone
Lid
06-10647127 sschooneleende@hotmail.com