Bestuur Stichting Buurtschap Leenderstrijp

Samenstelling bestuur Stichting Buurtschap Strijp 2019 – 2020

Naam Telefoonnr
1 Rieky van der Kruis
Voorzitter
06-46799376
2 Anke van Laarhoven
Vice-voorzitter/
Strieper
06-13689258
3 Maartje Staals
Secretaris/notulist
06-23373955
 4 Bart Hurkmans
Penningmeester
06-13347680
5 Toon van Stipdonk
Lid/Kernraad
06-50547499
6 Marianne Bax
Lid/Strieper
06-12339804
7 Stefan Schoone
Lid
06-10647127

Er kan ook een e-mail gestuurd worden naar info@leenderstrijp.com en vermeld dan voor wie het bestemd is.