Verenigingen & stichtingen

Verenigingen en stichtingen in Leenderstrijp

In Leenderstrijp zijn een aantal verenigingen en stichtingen actief:


Gilde St. Jan Baptista

Welkom bij het Gilde St.-Jan Baptista in Leenderstrijp, een
kleine kern van ongeveer 450 inwoners tussen Eindhoven en de Belgische grens, behorend tot de gemeente Heeze-Leende.
Al sinds 1645 draagt ons Gilde bij aan de hechte banden tussen mensen in onze kleine gemeenschap. Vandaag tellen we ruim 100 leden, van wie ongeveer 60 in uniform, met daarbij onder andere een actieve jeugdgroep van zo’n 30 leden.

Voor meer informatie over het Gilde, of wanneer U interesse heeft in de komende activiteiten van het Gilde verwijzen wij U graag door naar hun eigen webpagina: http://www.gildeleenderstrijp.nl/Stichting behoud Strijp Kermis


Deze stichting zet zich in voor het behoud van en de organisatie van de jaarlijkse kermis evenement in Leenderstrijp. Voor de hele gemeenschap, van jong tot oud organiseren zij samen met de gemeente en het buurtschap ieder jaar de kermisfeesten in Leenderstrijp.

Voor meer informatie over deze stichting, zie: http://strijpkermis.nl/Plattelandsvereniging Hei-Heg-Hoogeind Leende


De plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is een ‘Agrarische Natuurvereniging’ die in de zomer van 2003 is opgericht. Zij is actief in het buitengebied van Leenderstrijp (Leende) en genoemd naar drie streeknamen in dit gebied: de Hei, de Strijperheg en de Hoogeind akkers.

Naast wonen en werken wordt er in dit gebied steeds meer ruimte in beslag genomen door recreatie, ontwikkeling van natuurplannen, beheer van flora en fauna en dergelijke. Dit leidt soms tot tegengestelde belangen.
Om deze zaken gestructureerd aan te pakken is de plattelandsvereniging HHH in het leven geroepen.
Zij werkt daarbij samen met andere belanghebbenden in het gebied zoals IVN, weidevogelbeschermers, gemeente, provincie, waterschap, staatsbosbeheer, ZLTO, Brabants landschap en de wildbeheereenheid. Waar in het verleden de plannen vaak kant en klaar werden voorgelegd wil HHH in een vroeg stadium meedenken en meewerken aan de toekomst van het buitengebied.

Meer informatie over de plattelandsvereniging vindt u op de volgende website: https://www.heiheghoogeind.nl/

Voor e-mail contact: contact@heiheghoogeind.nl


Basisschool St. Jan/Coöperatie Sint Jan

Niet ver van de dorpskern Leende ligt de gemeenschap LEENDERSTRIJP met basisschool ST. JAN. Deze school speelt een belangrijke sociale rol. Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere volwassen en kinderen, waar relaties aangegaan worden. De school is de basis in deze kleine gemeenschap.

Meer informatie over de school vindt u hier: http://stjanleende.nl/

De winkel in Leenderstrijp neemt een belangrijke plaats in. Meer informatie over de winkel vindt u onder het kopje ‘Ons dorp’ – ‘De dorpswinkel.

Sinds 1916 hebben we, onafgebroken, in Leenderstrijp een eigen kruidenierswinkel en een eigen Basisschool.

Aan de winkel en de school zijn twee verenigingen verbonden:

Sint Jan Coöperatieve Verbruikersvereniging U.A.

Vereniging Vrienden van de Sint Janschool

De Sint Jan Coöperatieve Verbruikersvereniging U.A. stelt zich tot doel om een winkelvoorziening in Leenderstrijp te behouden en tegelijkertijd de rijke historie die aan de school en de winkel verbonden is, te bewaren.

De Vereniging Vrienden van de Sint Janschool is de vereniging die in 1916 in eigen beheer de basisschool in Leenderstrijp heeft opgericht. En vanaf het moment dat de verantwoordelijkheid voor de school bij de overheid ligt, financiën beschikbaar stelt om enkele ondersteunende activiteiten te bekostigen die niet door de school uit het reguliere budget kunnen worden betaald.

Beide verenigingen hebben hetzelfde bestuur. Dit bestuur wordt momenteel gevormd door:

Naam Functie Adres Telefoon
Johan Bax Voorzitter Strijperstraat 73 040-2060856 of 06-52667795
Riet van den Broek Secretaris Strijperstraat 27a
Arianne Jacobs Pennigmeester Strijperstraat 32a
Norbert van den Hurk Lid Strijperstraat 49
Hans van der Kruis Lid Strijperstraat 70

Van beide verenigingen kunt U, als inwoner van Leenderstrijp, lid worden. De contributie van iedere vereniging bedraagt op jaarbasis € 7,50. Voor meer informatie, maar ook voor vragen, opmerkingen en tips ten aanzien van de winkel en de basisschool kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Hopelijk helpt U ons een interessant stukje Strijps cultuurgoed in ere te houden!

 Strijps Kapelleke

Muziekkapel met wortels in Leenderstrijp.
Het Strijps Kapelleke treedt regelmatig op bij diverse evenementen in en om Strijp.

Vaste oefenavond is donderdag.

Bestuur:
Lian Caminada (voorzitter)
Rina Bax (Secretaris)
Ria van der Linden (Penningmeester)

Contact Rina Bax (rinabax@hotmail.com)