Ons dorp

Leenderstrijp

Leenderstrijp is, met Leende, Heeze en Sterksel, een van de 4 kernen van de Gemeente Heeze-Leende. In de volksmond, maar ook op de officiële bebording van de bebouwde kom, wordt het Strijp genoemd. Leenderstrijp heeft een ‘beschermd dorpsgezicht’.

Leenderstrijp ligt ten zuidoosten van Eindhoven in de provincie Noord-Brabant, niet ver van de Belgische grens.

De hechte gemeenschap telt ongeveer 500 inwoners, heeft een (brede) basisschool St. Jan met zo’n 100 leerlingen, een  buurtwinkel Coöp. St Jan, het café De Hospes en kent vele kleinschalige bedrijven.

Door de ligging nabij het Leenderbos (Staatsbosbeheer), de 7 Rijksmonumenten (met langgevelboerderijen en de St.Jan’s kapel), de heimolen en de vele fiets- en wandelroutes (met fiets café De Hospes) is Leenderstrijp geliefd bij recreanten en toeristen. Er zijn diverse mogelijkheden om te overnachten.

Leenderstrijp kent een actief verenigingsleven, waaronder

 • Buurtschap Strijp,  dat zich richt op de samenhang van de gemeenschap in de kern door het organiseren van diverse sociaal-culturele activiteiten.
  Een aantal werkgroepen houdt zich bezig met specifieke activiteiten:

  • De Kernraad houdt zich bezig met belangenbehartiging.
  • De werkgroep Verkeer zet zich in voor verkeer en verkeersveiligheid.
  • De werkgroep Welzijn en Zorg richt zich vooral op de aspecten die te maken hebben met de in haar naam genoemde elementen. Twee dorpsondersteuners staan paraat voor de gemeenschap.
 • Gilde St-Jan Baptista, met veel aandacht voor gilde tradities, zowel in de kern als daarbuiten: vendelen, trommelen, bazuinblazen, schieten.
 • Vereniging Vrienden van de Sint Janschool
  De Vereniging Vrienden van de Sint Janschool stelt financiën beschikbaar om enkele ondersteunende activiteiten te bekostigen die niet door de school uit het reguliere budget kunnen worden betaald.
 • Sint Jan Coöperatieve Verbruikersvereniging U.A.
  De Sint Jan Coöperatieve Verbruikersvereniging U.A. stelt zich tot doel om een winkelvoorziening in Leenderstrijp te behouden en tegelijkertijd de rijke historie die aan de school en de winkel verbonden is, te bewaren.

Bijeenkomsten van verenigingen vinden vooral plaats in Café De Hospes, de Brede School of in eigen accommodatie (gildegebouw St-Jan Baptista).

In de Brede School is een kleine sportzaal en een activiteitenruimtge beschikbaar. Deze accommodatie staat bekend als ‘Het Bruukske’