Kernraad Leenderstrijp

De kernraad is een onderdeel van de “Stichting Buurtschap Strijp” en behartigt de belangen van Leenderstrijp en haar inwoners richting gemeente en andere overheidsinstellingen.

Samenstelling Kernraad
De volgende personen zijn lid van de Kernraad Leenderstrijp:

 • Johan Wijnen (voorzitter)
 • Riet van den Broek (lid namens St. Welzijn & Zorg)
 • Toon van Stipdonk (lid namens Buurtschap)
 • Sophie Tutelaers (lid)
 • Marjolein Arps (secretaris en lid namens werkgroep Verkeer)
Contactadres Kernraad:
Adres: Strijperstraat 28
Tel: 06 27 11 82 82

Doel
De Kernraad Leenderstrijp stelt zich ten doel de leefbaarheid van Leenderstrijp zoveel mogelijk te vergroten.

Activiteiten

 • IDOP

Zo is de kernraad bijvoorbeeld actief betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het IDOP Leenderstrijp. Samen met de gemeente Heeze-Leende en het SRE hebben zij ervoor gezorgd dat een aantal projecten uit het IDOP  doorgang hebben gevonden.

 • Brede school

Zo is de kernraad de laatste jaren actief geweest bij de ontwikkeling en nieuwbouw van de brede school in de integratie van gemeenschapshuis “het bruukske” in deze school.

 • Starterscollectief

Samen met gemeente en enkele jonge Strijpenaren heeft de kernraad een starterscollectief opgericht en zijn een viertal starterswoningen gerealiseerd.

 • Commissie Welzijn en Zorg

Ook is de kernraad betrokken geweest bij de oprichting van een commissie Welzijn en Zorg op Leenderstrijp, meer info vind hierover onder rubriek “Welzijn en Zorg Leenderstrijp” op deze website.

 • Commissie Verkeer

Onder de kernraad is een commissie verkeer actief, die zich houdt met alles wat betrekking heeft op verkeersveiligheid in Leenderstrijp.Deze commissie bestaat uit Wil van der Kruis, Frans Simkens, Lenny Kummeling en Marjolijn Arps

 • Openbare vergadering Kernraad

De kernraad heeft jaarlijks minimaal een openbare vergadering waarvoor alle Strijpenaren worden uitgenodigd.