Verkeer

Werkgroep Verkeer

2016

Onze werkgroep Verkeer telt momenteel 4 leden:

  • Wil van der Kruis (voorzitter)
  • Bart van den Broek
  • Frans Simkens
  • Marjolein Arps (contactpersoon Kernraad)

Gevieren streven we ernaar de Strijpse belangen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid aan de gemeente kenbaar te maken. Bij de gemeente hebben we een vast contactpersoon en zijn we aanwezig bij relevante bijeenkomsten.

Onderwerpen die ons op dit moment zoal bezighouden zijn de volgende:
(Nieuwe inbreng, aanvullingen en suggesties ontvangen we uiteraard graag!)

 

Verbetering Fietspad Strijperpad

Verbreding van het fietspad zodat fietsers elkaar beter kunnen passeren en er gladheidbestrijding mogelijk is.

Om tot een verbeterd fietspad te komen is de steun van Staatsbosbeheer noodzakelijk (het pad loopt grotendeels over hun terrein) evenals subsidie vanuit de provincie. Een eerder plan voor een verbreed fietspad in halfverharding kwam niet in aanmerking voor subsidie, waardoor er een nieuw plan is opgesteld.

Het nieuwe plan voorziet in een verbreed fietspad in asfalt. Dit brengt echter hogere kosten met zich mee. Staatsbosbeheer is bereid om bij te dragen in de kosten, maar in ruil daarvoor dient dan het naastgelegen zandpad afgesloten te worden voor doorgaand verkeer.

Inmiddels is dit onderwerp uitgebreid bediscussieerd tijdens de openbare kernraadvergadering. Hierna heeft er nog een overleg plaatsgevonden met de Gemeente, Staatsbosbeheer, ZLTO en Kernraad, maar helaas zijn de partijen niet nader tot elkaar gekomen.

Als werkgroep zullen we ons blijven inzetten voor een breed, verhard fietspad met goede afspraken omtrent het gebruik van het zandpad.

 

Kwaliteit wegen en bermen (kleine ergernissen)

Al voor het 3e jaar op rij biedt de gemeente de mogelijkheid tot inspraak in besteding van een deel van hun onderhoudsbudget voor wegen tbv kleine ergernissen.

Voor 2016 heeft de Kernraad de bermen aan de Hoogeindseweg, het fietspad Riesten en de bermen van de Paaldijk aangemeld.

Het totale voorstel is goedgekeurd. Voor het fietspad door de Riesten betekent het dat dit in zijn geheel een nieuwe asfaltlaag krijgt. De bermen aan de Hoogeindseweg en de Paaldijk worden waar nodig voorzien van graskeien. Aan de Paaldijk zal dit weer slechts een gedeelte zijn ivm het max. bedrag per project van € 10.000,-.

 

Ontsluiting Strijp

Om bij calamiteiten op de A2 een betere doorstroming te krijgen van het verkeer op de Strijperstraat zal er in september een proef worden gehouden waarbij de voorrangssituatie in de Dorpsstraat nabij het tunneltje wijzigt.  Verkeer komende vanaf de Dorpsstraat uit richting Zevenhuizen zal dan voorrang moeten verlenen aan verkeer uit Leenderstrijp. Er is aangegeven dat dit mogelijk extra verkeer genereert over de Jansborg.  Aan de werkgroep Verkeer om te kijken hoe erg het wordt.

De gemeente heeft recent veel inspanningen verricht om onder meer de Centrale As H-L, samen mee naar A2 en verbreding A2 op de zogenoemde bereikbaarheidsagenda (in kader van Regionaal Plan Bereikbaarheid Zuid-Nederland) te krijgen en zodoende het geld dat gereserveerd was voor de “Ruit” om Eindhoven, te behouden voor de regio.

 

Buslijn 173 en buurtbus

Het blijkt dat in de nieuwe dienstregeling van Hermes buslijn 173 vanuit Soerendonk over de Strijperdijk en Jansborg naar Leende gaat rijden, waarbij er een nieuwe halte aan de Jansborg ingepland staat. Tzt wordt er contact opgenomen met omwonenden omtrent de locatie van de halte.

De gemeente geeft aan dat dit geen gevolgen gaat hebben voor de dienstregeling van de buurtbus.

 

Strijperstraat

Als commissie zijn we van mening dat de Strijperstraat aan onderhoud toe is. Navraag bij de gemeente wijst uit dat voor deze weg voorlopig nog geen groot onderhoud gepland staat, enkel worden komend jaar de slechte stukken aangepakt.

De weg is op veel plaatsen verzakt en er wordt door velen te hard gereden. Graag horen we uw reactie.

 

Strijperdijk

De gemeente is voornemens om de maximale snelheid op de Strijperdijk terug te brengen naar 60 km/u en fietssuggestiestroken aan te brengen op het wegdek, gelijk aan het stuk van deze weg in gemeente Cranendonck. Als werkgroep verkeer hebben we gewezen op de in onze ogen fietsonviendelijke kruisingen van de Strijperdijk/ Paaldijk en Strijperdijk/ Jansborg.

 

Zandpad verlengde Hoogeindseweg

Om Strijp te ontlasten voor onder meer zwaar vrachtverkeer zou het verharden van het zandpad vanaf de Heerstraat naar de Strijperstraat een uitkomst kunnen zijn. De werkgroep Verkeer heeft hierover om te beginnen contact gehad met de omwonenden. Voor dit voorstel werd geen draagvlak gevonden. Als werkgroep laten  we daarom vooralsnog dit onderwerp rusten.