Verkeer

Werkgroep Verkeer

 2021

Onze werkgroep Verkeer telt momenteel 4 leden:

  • Bart van den Broek
  • Bart Hurkmans
  • Luise Krahmer
  • Marjolein Arps (contactpersoon Kernraad)

Gevieren streven we ernaar de Strijpse belangen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid aan de gemeente kenbaar te maken en andersom ook plannen vanuit de gemeente kenbaar te maken binnen Strijp.
Bij de gemeente hebben we een vast contactpersoon en zijn we aanwezig bij relevante bijeenkomsten. Zo is er onder andere twee keer per jaar een overleg met de gemeente en de werkgroepen verkeer uit Leende en Sterksel.

Onderwerpen die ons op dit moment zoal bezighouden zijn de volgende:

(Nieuwe inbreng, aanvullingen en suggesties ontvangen we uiteraard graag!)

Kwaliteit wegen en bermen (kleine ergernissen)
Al meerder jaren op rij biedt de gemeente de mogelijkheid tot inspraak in besteding van een deel van hun onderhoudsbudget voor wegen en bermen t.b.v. kleine ergernissen. Samen met de andere belangengroepen wordt er een prioriteitenlijst opgesteld. Denk daarbij aan diepe kuilen in bochten van wegen of kapotgereden bermen die verhard kunnen worden met grasbetonblokken.
Ieder voorjaar wordt hiervoor een oproep gedaan en kan iedereen zijn inbreng naar de werkgroep toesturen.

Ontsluiting Strijp
We zijn betrokken bij de overleggen die worden gevoerd omtrent het weren van sluipverkeer in de kernen. Hierbij is ook de provincie betrokken.

 Strijperstraat
Als commissie waren we van mening dat de Strijperstraat aan onderhoud toe was. De gemeente heeft dit opgepakt en in fases is de gehele Strijperstraat, binnen de bebouwde kom, herstraat.

Smiley teller
Van de gemeente heeft de werkgroep een smiley teller in bruikleen gekregen. De bedoeling is dat deze teller steeds tijdelijk op verschillende locaties in Strijp wordt opgehangen en het verkeer bewust maakt van de gereden snelheid. De teller telt ook verkeersbewegingen waardoor inzicht verkregen kan worden in de drukte op de verschillende wegen.

Strijperdijk
De maximale snelheid op de Strijperdijk is teruggebracht naar 60 km/u, maar voor fietsers blijft dit een gevaarlijke weg om op te rijden. Ook zijn we van mening dat de kruisingen gevaarlijk zijn van de Strijperdijk/ Paaldijk en Strijperdijk/ Jansborg. Ditzelfde geldt ook voor de kruising van de Jansborg/ Strijperstraat.
De gemeente is gevraagd hiernaar te kijken om hopelijk tot een geschikte oplossing te komen.