Welzijn & Zorg

De Stichting Welzijn & Zorg (W&Z) is in 2011 opgericht vanuit de kernraad Leenderstrijp. De Stichting bestaat momenteel uit 5 leden, te weten:
– Riet van den Broek, voorzitter
– Truus Joppen, secretaris
– Frans Henselmans, lid
– Elza Engelen, lid
– Hans van der Kruis, lid

DOEL

Het doel van de Stichting W&Z is dat de inwoners van Leenderstrijp zo prettig en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. ‘Zo lang mogelijk’ betekent hier: zo lang men zich daarbij prettig voelt, zich veilig voelt, zelf de regie in handen kan blijven houden en het een verantwoorde keuze is van u zelf. Kortom: zelfredzaam wonen.
Op basis van de resultaten van een enquête onder alle 55+ ‘ers van Leenderstrijp heeft de werkgroep W&Z een actieplan op gesteld waarmee we aan de slag zijn gegaan. Een aantal punten dat gerealiseerd zijn:

  • Dorpsondersteuners: tel. 06-44622729: De dorpsondersteuner is het aanspreekpunt voor vragen over zorg, de aanvraag van zorg en andere voorzieningen die bijdragen aan het zelfstandig wonen in Leenderstrijp.
  • Eetpunt d’n Herd van Streejp: Op elke 3e donderdag van de maand. De data voor dit jaar zijn: donderdag 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december. Heeft u iemand op het oog die u wil verrassen met een avondje gezellig samenzijn in de huiskamer D’n Herd van Streejp dan hebben we daarvoor cadeaubonnen beschikbaar. Deze kunt u vragen bij de dorpsondersteuners of bij “coöp. St. Jan”.  Kosten €8,-
  • Klussendienst: uw hulpvraag op te geven via de website of (telefonisch) doorgeven aan de dorpsondersteuner (tel .06-44622729).  Zij draagt er zorg voor dat de vraag bij de juiste medewerker klussendienst terecht komt.

Alle signalen die bij ons binnenkomen en die bijdragen aan de leefbaarheid in Leenderstrijp worden door ons zo veel mogelijk omgezet in concrete acties waarover wij u regelmatig op de hoogte houden.