Prijzenregen voor het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.

Het eerste weekend van juni staat voor de gildes van Kring Kempenland altijd in het teken van de grote kringgildedag.
Gelukkig was dit jaar, vanwege pinksteren, gekozen voor maandag 2de pinksterdag. Gelukkig omdat we in onze regio door de zware regenval op eerste pinksterdag veel wateroverlast hadden.
Dit jaar waren we te gast bij het St. Annagilde in Riethoven. Het weer was goed en de stemming zat er goed in.
Iedereen had goed zijn best gedaan tijdens de wedstrijden en dat resulteerde in een prijzenregen voor het gilde St. Jan Baptista uit Leenderstrijp.
De jeugd behaalde voor zowel het groepstrommen als het groepsvendelen een eerste prijs.
Voor Rosanne van Hooff en Marlou Bax was er bij het individueel trommen op respectievelijk de gildetrom en de muziektrom ook een eerste prijs.
Johan Bax (Jzn) behaalde een eerste prijs bij het individueel vendelen in de vaandelklasse zonder acrobatiek 35 t/m 50 jarigen een eerste prijs.
Ook werd bij het groepsvendelen van 5 of meer personen een eerste prijs behaald.
Marco Seijkens ontving voor zijn presentatie op de tentoonstelling de publieksprijs.
Maar ook de schutters hadden een goede dag. Zij behaalden een derde prijs bij het geweerschieten viertal.
Ook was er een eerste prijs voor zowel het onderdeel geweerschieten korps als bij het geweerschieten viertal Brabants.
En er was nog een individuele prijs voor Niels van Ham bij het onderdeel geweerschieten personeel.
Als gilde kunnen we met trots terugkijken op een zeer geslaagde gildedag in Riethoven.