Brief Gemeente Heeze-Leende aan grondeigenaren over grootschalige energieopwekking.

Beste grondeigenaar,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er volop wordt gezocht naar mogelijkheden voor eigen opwek van elektriciteit. Waar de zonnepanelen op het dak al vaak worden toegepast, is dat voor windmolens in onze gemeente nog niet zo vanzelfsprekend. Toch zult u ongetwijfeld al wel gehoord hebben dat grote commerciële producenten (ontwikkelaars) u of mensen in uw omgeving benaderen met de vraag of u uw grond ter beschikking wilt stellen voor het plaatsen van een windmolen of voor zonnepaneelvelden. Deze brief is bedoeld om u te informeren wat de voor- en nadelen daarvan zijn en om u ook een alternatief kenbaar te maken, waar de gemeente momenteel aan werkt.

Ontwikkelaars
Bij de gemeente is bekend dat er diverse ontwikkelaars grondbezitters (vooral agrarische ondernemers) benaderen om hen via een verkooppraatje een contract te laten tekenen voor het plaatsen van windmolens en zonnepaneelvelden op hun gronden. Het advies van de gemeente is om te wachten met tekenen van contracten tot vaststelling van het duurzaamheidsbeleid. Dan is er meer duidelijkheid of op uw gronden grootschalige opwek van duurzame energie kan plaatsvinden.

Waarom wachten

De gemeente Heeze-Leende denkt anders, dan andere gemeenten in onze regio. De gemeente Heeze-Leende heeft een landschap waar iedereen trots op is en waar wij zuinig op moeten zijn. Windmolens en zonnepaneelvelden gaan ons landschap veranderen. Daarom is het belangrijk dat als er windmolens en zonnepaneelvelden komen, dat ze komen waar ze het best passen in het landschap. Waar dan? Deze keuze maken wij samen!!

Dat we energie moeten opwekken en hoeveel staat vast. Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is om in 2030, 35 miljard kilowattuur (35 TWH) elektriciteit op te wekken door windmolens en zonnepanelen. Meer informatie kunt terug vinden op de website www.klimaatakkoord.nl

Maar waar komen de zonnepanelenvelden te liggen en waar komen de windmolens te staan? Goede vraag.

Regionale Energie Strategie (RES)
Nederland is verdeeld in 30 RES-regio’s. Via het opstellen van een Regionale Energie Strategie hebben de 30 RES-regio’s aangegeven hoeveel zij gaan bijdragen aan de hoeveelheid op te wekken energie. De gemeente Heeze-Leende ligt in de RES-regio Metropool Regio Eindhoven (MRE). De RES-regio MRE draagt 2 TWH bij (van de 35). Dit staat in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). In de RES 1.0 staan zoekgebieden waar windmolens en zonnepanelenvelden kunnen komen. De RES 1.0. en meer informatie is terug te vinden op de website www.energieregiomre.nl.

De zoekgebieden zijn gekozen door te kijken waar huidige wet- en regelgeving het toestaat. Binnen de gemeente Heeze-Leende liggen zoekgebieden. Een verschil met andere zoekgebieden in andere gemeenten is dat niet is aangegeven of de zoekgebieden alleen voor windmolens zijn, of alleen voor zonnepanelen of voor beiden. Dat heeft een reden.

Proces gemeente Heeze-Leende

Zoals gezegd, vindt Heeze-Leende het belangrijk dat windmolens en zonnepanelen komen, waar ze het best passen in het landschap. Waar dan? Deze keuze maken we samen!!

Klimaatraadpleging
Inwoners en ondernemers hebben recent via de klimaatraadpleging hun mening kunnen geven over onder andere de opwek van duurzame energie door windmolens, zonnepanelen en biogas.

Omgevingstafel landschap en energie
Via de omgevingstafel landschap en energie hebben belangenverenigingen zoals de dorpsraden Leende en Sterksel, de kernraad Leenderstrijp, ZLTO, IVN Brabantslandschap, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer ect. advies gegeven aan de gemeente.

Ambitie van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een ambitie uitgesproken om minimaal zoveel duurzame energie op te wekken binnen de gemeente Heeze-Leende, als heel gemeente Heeze-Leende verbruikt. Maar bij voorkeur 2x zoveel opwekken met als voorwaarde dat de productie van biogas in Sterksel meetelt. Samen met de dorpsraden van Sterksel en Leende, kernraad Leenderstrijp en de Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende is de ambitie vertaald naar de hoeveelheid windmolens en/of hectaren zonnepaneelvelden die daarvoor nodig zijn.

Coöperatieve aanpak

Alle opgehaalde informatie wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid te actualiseren. De bedoeling is dat het duurzaamheidsbeleid de kaders bepaalt waar en hoe opwekking van grootschalige duurzame energie kan plaatsvinden in de gemeente Heeze-Leende. Daarbij is het realiseren van grootschalige opwek door een coöperatieve aanpak een onderwerp. De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk van de financiële opbrengsten van windmolens en zonnepanelen te laten teruggaan naar de inwoners van Heeze-Leende en niet naar de ontwikkelaars. De inwoners hebben ten slotte de lasten. De verwachting is dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 een besluit neemt over het nieuwe duurzaamheidsbeleid.


Advies gemeente

Het advies van de gemeente is om te wachten met tekenen van contracten tot vaststelling van het duurzaamheidsbeleid. Dan is er meer duidelijkheid of op uw gronden grootschalige opwek van duurzame energie überhaupt kan plaatsvinden. Mocht u toch interesse hebben dan is het advies om het contract eerst juridisch te laten bekijken zodat u weet wat de consequenties zijn. Een van de consequenties is zeker dat u wat geld verdient, maar de ontwikkelaars het meest.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgaande website: https://www.heeze-leende.nl/energietransitie. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer M. Hendrikx, 040-2241434 of m.hendrikx@heeze-leende.nl.